Faderskabstest Familie slægtsskab Genetisk analyse  Videnskabelig service  Nyheder Hjem

 

Canavan sygdom (spongyform degeneration leukodystrophy)

 

Canavans sygdom er en gen-koblet, neurologisk fødselslidelse hvor det hvide materiale i hjernen nedbrydes til svampeagtigt væv. Der er ingen helbredelse, ej heller er der nogen standardiseret medicinsk behandling. Symptomer Canavans sygdom (som viser sig tidligt i barndommen) indebærer mental retardering og tab af bevæge evnen. Døden indtræffer sædvanligvis i alderen fra 4 til 20 år. Sygdommen kan muligvis helbredes med moderne genterapi, eller stamcelle terapi.

De kan nøjagtige oplysninger om patologien bag denne genetiske lidelse ved at følge dette link.

Canavans sygdom er en af de mest almindelige spastiske degenerative sygdomme som rammer børn. I gruppen af etniske askenazi jøder er omkring 2 % bærere af denne arvelige sygdom. Canavans sygdom forekommer naturligvis også i andre etniske grupper.

Canavans sygdom er en autosomal recessiv lidelse. For at et barn kan Canavans sygdom kræver det at begge forældre er bærere af det defekte gen.

I gruppen af askenazi jøder er der flere og flere par som beder om en genetisk test inden ægteskabet. Hvis ingen, eller kun den ene fremtidige forælder bærer mutationen i genet, er parret ikke i risiko for at et barn med Canavans sygdom. Hvis begge forældre er bærere, er der 25 % risiko for at deres barn vil Canavans sygdom i tilfælde af graviditet.

I følge vor viden er der kun omkring to laboratorier i hele verden som tilbyder en genetisk test for Canavans sygdom. Disse laboratorier beder deres kunder om blodprøver som skal transporteres meget forsigtigt og bekosteligt.

Af denne grund har DelphiTest udviklet en ny genetisk test hvor der analyseres prøver af mundvæske. Kunden kan nemt og smertefrit udtage sådanne prøver derhjemme. Prøverne sendes derefter med post til vores laboratorium i Colorado Springs, USA hvor den kodende del af genet vil blive analyseret fra ende til anden.

Prisen for hele analysen er EUR400,- pr. stk.

Denne genetiske test tillader vores kunder at kontrollere deres disponering med meget høj sikkerhed. Genetisk rådgivning er vigtig for at bistå par i risikogruppen, som ønsker at undersøge deres muligheder for at stifte familie. I USA råder mange rabbinere unge par til at foretage en test for Canavans sygdom.

Contact UsAbout Us